Image

29-11.gif

Advertisements

Aside

ดีมากค่ะ

เพลงลูกทุ่ง ในการสอนชุมนุมฯ

เพลงเทพธิดาดอย
..มวลเถาวัลย์ป่าใบเขียว คดลดเลี้ยวพันเกี่ยวคบไม้ใหญ่
ฝูงมัจฉาว่ายแหวกน้ำใส เวียนวนไปภายในสายวารี
มวลบุปผชาติ ดาษเนินเขางาม แลสะพรั่งแทรกตาม หินทุกก้อนมี
สาวแม้วแฉล้ม แก้มสดสี กายใจพลีให้ชายเชื้อชาติไทย
..ดวงหน้าขาวผ่อง นวลไยไร้ไฝฝ้า เรือนร่างโสภา
สวมเสื้อเขียว ปราดเปรียวว่องไว
อ่อนหวาน ยาม.เยือก. เย็นเช่นจันทร์สาดแสงส่องฟ้าอำไพ
ดุจไฟร้อนแรงดังแสงอาทิตย์ ยามรักเข้าครอบครอง
สาวเจ้าไม่คิดที่จะรักชายบ้านเดียวกัน ทุกลม.หายใจยึดมั่นแต่ชายหนุ่มไทยที่เจ้าหมายปอง รักเขา..ล้นใจ
..อันอานุภาพความรัก แท้นักประจักษ์รักยิ่งใหญ่
มีอำนาจเหนือทุกสิ่งไป มนต์ดลใจผูกพันสองชีวัน
แม้วกับหนุ่มไทยฉ่ำชื่นหัวใจ ดวงฤทัยมีแต่รักที่คงมั่น
ลืมสิ้นทุกสิ่งเคยผูกพัน ลืมกลางคืนกลางวันลืมเวลาลืม
สิ้นทุกสิ่ง เคยผูกพัน ลืมกลางคืน กลางวัน ลืม…….เวลา

เพลงใ้ร่มพระบารมี

เพลงใต้ร่มพระบารมี
จะเกิดภาคไหน เหนือใต้อีสานกลางนั้น รูปร่างหน้าตาผิวพรรณ
ภาษาพูดนั้นถึงต่างกันไป ทุกคนนั่นหรือ ได้ชื่อว่าคือคนไทย
ในหลวงท่าน เฝ้าทรงห่วงใย ผองไทยทั่วธรณี
…ต่างศาสนา หรือการศึกษามากน้อย ถึงอยู่ในกรุงเลิศลอย หรืออยู่ป่าดอยแดนดงพงพี
ไม่มีเหลื่อมล้ำ ต่ำสูงให้หมองชีวี พระองค์ท่านแผ่บารมี ทุกท้องที่ผืนแผ่นดินไทย
…………..(ดนตรี)…………..
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.สองสี่แปดเก้า ผองชนไทยเรา ต่างก็ตระหนัก ประจักษ์แก่ใจ
พระองค์ทรงครอง แผ่นดินโดยธรรม สมคำตรัสไว้ จึงยากหาถ้อยคำใด
เปรียบน้ำพระทัย พ่อภูมิพล.. ทั่วถิ่นสยาม ใต้ฟ้าสีครามผ่องใสพสกนิกรทั่วไทย เหนือออกตกใต้ทั่วทุกชั้นชน น้อมใจถวาย พระพรชัยมงคล องค์สมเด็จพระภูมิพล ……
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ…….

ใบงาน วันแม่

เพลงแด่แม่

แม่มีพระคุณ อุ่นในหัวใจ โลกนี้ไม่มีแล้วใคร เหมือนดังแม่
ความรักใครไหนที่ว่าแน่ยังไม่เที่ยงแท้ รักของแม่เสมือนทอง
แม่มีน้ำใจใหญ่เกินนที เปี่ยมขลัง ด้วยความหวังดี
ล้นเต็มห้อง อันทุกข์ภัย ไหนจะมาต้อง
ทรวงแม่กั้นผอง ทุกข์ภัยมิให้บีฑา
แผ่นดิน ยังมีถึงที่สิ้นสุด มหาสมุทรยังมีฝั่งกักขังคงคา
อันพระคุณแม่ ประดุจดังห้วงเวหา ไม่มีขอบฟ้า เขตสวรรค์ กั้นรักจากแม่
แม่คือพระพรหม อุดมพระคุณ เสมือนร่มโพธิ์ค้ำจุนหนุนนำเผื่อแผ่
คุณของใคร ไหนเกินคุณแม่ บริสุทธิ์เที่ยงแท้ รักแม่ต้องกตัญญู
แม่คือพระพรหม อุดมพระคุณ เสมือนร่มโพธิ์ค้ำจุน หนุนนำเผื่อแผ่
คุณของใคร ไหนเกินคุณแม่ บริสุทธิ์เที่ยงแท้ รักแม่ต้องกตัญญู

ความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่______________________________________________________
________________________________________________________________________
จะทดแทนพระคุณแม่อย่างไร ________________________________________________
_________________________________________________________________________

เพลงการเรียนการสอน ในชุมนุมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ฟ้อนเงี้ยว
เป็นฟ้อนที่ประดิษฐ์ขึ้น โดยพระราชดำริของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี โดยทรงมอบหมายให้ครูหลง บุญชูหลง ร่วมกับครูฟ้อนในคุ้มคิดท่ารำ โดยมีครูรอด อักษรทับ เป็นผู้คิดคำร้องเข้ากับทำนองซอเงี้ยว ท่ารำของฟ้อนเงี้ยวส่วนหนึ่งเป็นการฟ้อนที่เข้ากับบทร้อง หรือคำร้องที่เรียกว่า “รำตีบท” นอกจากการรำตีบท ยังมีการรำเข้ากับจังหวะ และระหว่างที่ดนตรีบรรเลง มีการแปรรูปขบวนด้วยลีลาที่สนุกสนานที่เป็นการแสดงจากกรมศิลปกร เป็นฟ้อนที่ได้รับการปรับปรุงโดยคุณครูลมุล ยมะคุปต์
สำหรับดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงมีทั้งวงกลองเต่งถิ้งหรือใช้วงปี่พาทย์ และอาจใช้กลองมองเซิงประกอบจังหวะด้วยเพื่อนความสนุกสนาน
ส่วนการแต่งกายมีทั้งแต่งกายแบบไทใหญ่ และแต่งกายแบบพม่า การแต่งการแบบไทใหญ่จะนุ่งกางเกงเป้ากว้าง ขายาวครึ่งแข้งสวมเสื้อคอกลมแขนกระบอกสีน้ำเงิน มีผ้าโพกศีรษะ และมีเครื่องประดับ เช่น กำไลข้อมือ ข้อเท้า และการแต่งกายแบบพม่า นิยมนุ่งโสร่งตาหมากรุกแบบลอยชาย หรือโจงกระเบน เสื้อคอกลมแขนกระบอกหรืออาจเป็นเสื้อปัด มีผ้าโพกศีรษะและเครื่องประดับตามความเหมาะสม
บทเพลงฟ้อนเงี้ยว
ขออวยชัย พุทธิไกร ช่วยค้ำ _______________________________________
จงได้รับ สรรพมิ่งมงคล ____________________________________________
ขอหื้ออยู่ สุขา โดยธรรมานุภาพเจ้า________________________________________________
สังฆานุภาพเจ้า ช่วยแนะนำผล สรรพมิ่งทั่วไปเนอ
มงคลเทพดาทุกแห่งหน ขอบันดาลช่วยค้ำจิ่ม
มงแซะ มงแซะ แซะมง ตะลุ่มตุ้มมง”
เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบจังหวะ มีดังนี้

เพลงครู

เพลง ครูในดวงใจ
>> นักร้อง อรวี สัจจานนท์
เกริ่น ปา เจ รา จริยา โหนติ
คุนุตรา นุสา สกา
ปากกาหัวใจ เขียนชื่อครูไว้บูชา
จารึกพระคุณสูงค่า ผู้นำวิชามาให้
เป็นศิษย์มีครู จึงยืนสู้อย่างผู้มีชัย
คุณครูชี้นำทางใจ จึงทำให้ศิษย์มีวันนี้
ภาพครูแสนดี ยังติดตรึงที่ดวงใจ
เป็นคนผู้มีแต่ให้ มีใจสู้งานเต็มที่
รักศิษย์ทุกคน ไม่เคยบ่นจนหรือมั่งมี
จับชอล์คเขียนคุณความดี จับมือชี้คุณธรรม
ครูทำงานหนัก แต่ก็รักศักดิ์ศรี
พอใจสิ่งที่ตนมี เป็นพิมพ์ดีให้ลูกศิษย์จำ
ทุกเส้นทางสู้ ศิษย์ยึดครูนั้นเป็นผู้นำ
คำสอนทุกอย่างจดจำ ทุกการกระทำเรียนรู้
ปากกาหัวใจ เขียนชื่อครูไว้บูชา
บันทึกความดีสูงค่า นำมาเป็นแนวทางสู้
สังคมวุ่นวาย ขอส่งใจมายืนข้างครู
ครูยัง สังคมจึงอยู่ ศิษย์เชิดชู ครูในดวงใจ
ขุนลำดวน ปากกาหัวใจ
เขียนชื่อครูไว้บูชา บันทึกความดีสูงค่า
นำมาเป็นแนวทางสู้ สังคมวุ่นวาย
ขอส่งใจมายืนข้างครู ครูยัง สังคมจึงอยู่
ศิษย์เชิดชู ครูในดวงใจ

เพลงลูกทุ่ง (ต่อ)

เพลงรักสลายดอกฝ้ายบาน
งานดอกฝ้ายเมืองเลย เราได้เจอกัน ฝากสัมพันธ์รักแน่น..
ยังจำได้ไหมแฟน พี่ตามจีบน้อง ต่างจ้องมองตากัน..นั่งดูหมอลำหนาวๆถอดเสื้อหนาวให้กัน…..
คิดถึงพี่ทุกวันหนุ่มเมืองเลย พี่เคยเอาใจ..งานดอกฝ้ายปีนี้เป็นพี่มากับภรรยาลูกติด
น้องได้แต่ยืนคิด ไม่กล้าทักกลัวเป็นฟืนเป็นไฟ หากพี่จะทักที่รัก คงกลัวเมียน้อยใจ
พี่สัญญาทำไม ไม่แน่จริงร้ายกว่าลิงหนอคนร้ายกว่าลิง.หนอ.คน..เสียแฮง นางเดินดั้นด้นเสียแฮง
นางเดินดั้นด้นฝ่าลมฝ่าฝน มาพ้ออีพี่แสนโศกีทวีหมื่นเท่าเห็นเจ้าแห่งตรมตัดบ่โน้มถึงพี่มีเมียเค็มปากเกลือรักเคยหวานชื่นคั่นปานนึ่งหัวกลอยหัวเพิมคิดมาแห่งเพิ่นตันแน่นหว่าง.ทรวง..
งานดอกฝ้ายเมืองเลยเห็นเขาจับแขน เดินกับแฟนหลายคู่..เขาเข้าชมเมียงู ดูรถไต่ถังน้ำตาฟังไหลร่วง..งานดอกฝ้ายปีนี้น้องมาก อยากได้แฟนมาควง เขาไม่รักไม่ห่วงไม่จีบเรา เพราะว่าเขามีเมียเพราะว่าเขามีเมีย ปีกลายอ้ายเคยซื้อเสื้อปีกลายอ้ายเคยซื้อเสื้อกับ ผ้าถุงฝากน้องสามต่งแถมกระโปรง สีสวยดอกฝ้าย
ปีหน้ายังเที่ยวงาน ซื้อลูกตาลให้น้องกินหลายทาง ซื้อหมากม่วงกินหลายหน่วย ซื้อกระบวยให้ไปตักน้ำแอ่งเลาะชมตามแผง เกาะแขนน้องเกาะแขนน้อง.เออ…

เพลงเทิดพระเกียรติ(ต่อ)

เพลงฉลองครองราชย์ 60 ปี
สรวมชีพ น้อมประณต บงกชบาท มหาราช นวมินทร์ปิ่นเกศี
เสวยสิริ ราชสมบัติ หกสิบปี ทั่วธานี แซ่ซ้อง สาธุการ
ด้วยบุญญา พระการรุณ ทรงคุณเลิศ แสนประเสริฐ พระเมตตา มหาศาล
ทรงขจัด ปัดทุกข์ ผองภัยพาล ทรงบันดานความร่มเย็น เป็นนิรันดร์
พระทรงครองแผ่นดินโดยศีลธรรม พระทรงนำ ความก้าวหน้า พาสุขสันต์
พระเกียรติบวช สุนทรเลิศเจิดอนันต์ เป็นมิ่งขวัญ พสกนิกร ขจรไกร
ขอเดชะ พระบารมี ศรีสวัสดิ์ เฉลิมฉัตร ชัชวาล โอฬารสมัย
ปวงข้าบาท ราษฎร์แผ่นดิน ทุกถิ่นไทย ร้อยดวงใจถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ

เพลงชมพูภูคา

เพลงดอกชมพูภูคา

โอ้ดอกชมพูภูคา งามสง่าทั่วเมืองน่าน
เป็นหนึ่งในจักรวาล ที่ชาวน่านภาคภูมิใจ
เจ้างามเป็นหนึ่ง งามสุดซึ้งเกินดอกไม้ใด
เจ้างามเกินกว่าใครใคร ดอกไม้ในโลกนี้ไม่เทียบเปรียบปาน
สีชมพูดูอ่อนไหว พลิ้วดอกใบเมื่อลมพัดผ่าน
กลีบเจ้าสวยยามคลี่บาน อยู่คู่เมืองน่านตลอดไป
…..ดนตรี……
เปรียบดั่งสตรีล้านนา งามตรึงตาตรึงใจ
เจ้าแสนงามบาดทรวงใน หากได้ดอมดมดงสมอุรา
เดือนกุมภาหน้าหนาวเย็น ได้มาเห็นดอกชมพูภูคา
ดอกเจ้างามล้ำค่า ตราตรึงเป็นหนึ่งในจักรวาล
โอ้ชมพูภูคา โอ้ชมพูภูคา โอ้ชมพูภูคา