การแสดงโขน

จังหวัดน่าน ดินแดนทามกลางขุนเขาแห่งล้านนาตะวันออก ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในการรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นศูนย์รวมของหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์

ดังคำขวัญ   แข่งเรือลือเลื่อง   เมืองงาช้างดำ  จิตรกรรมวัดภูมินทร์   แดนดินส้มสีทอง

เรืองรองพระธาตุแช่งแห้ง  โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

ขอเฉลิมพระเกียรติพระแม่ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ในการแสดงชุดเบญจวัฒนธรรม

น้อมนำถวายพระพรชัยเทิดไท้องค์ราชินี

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s