การแสดงนาฏศิลป์ เพลงปลุกใจ เพลงเราสู้

ประวัติความเป็นมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงพระราชนิพนธ์เพลง เราสู้ ไว้ต่อจากเพลงความฝันอันสูงสุด โดยคำร้องของบทเพลงพระราชนิพนธ์ เราสู้ นี้ คือ สาระในพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติ ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ที่เข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
ต่อมา นายสมภพ จันทรประภา ได้ขอพระราชทานพระราชดำรัสนี้ มาแต่งเป็นบทกลอน ใช้ประกอบการแสดงต่างๆ ที่เกี่ยวกับความรักชาติ

ลักษณะของเพลงพระราชนิพนธ์ เราสู้
เพลงพระราชนิพนธ์ เราสู้ เป็นเพลงไทยสากลประเภท ปลุกใจ เพื่อก่อให้เกิดความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ และสามัคคีในหมู่คณะ
ความหมายและอารมณ์ของเพลงพระราชนิพนธ์ เราสู้
เพลงพระราชนิพนธ์ เราสู้ มีความหมายให้คนไทยรักและหวงแหนแผ่นดิน ถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องพร้อมในการสู้เพื่อปกปักรักษาประเทศไทย เช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษได้ทำมาก่อน
ท่วงทำนองของบทเพลงมีลีลาอารมณ์ที่จริงจังหนักแน่น เร้าใจให้รู้สึกรักชาติ ขณะขับร้องต้องเปล่งเสียงคึกคัก เข้มแข็ง และการแสดงท่าประกอบควรต้องเป็นท่าที่ขึงขัง น่าเชื่อถือ จริงจัง สอดคล้องตรงตามจังหวะและความหมายของคำร้อง
ผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำ
ผู้คิดประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงพระราชนิพนธ์เราสู้ เป็นบรมครูแห่งวงการนาฏศิลป์ไทย ๒ ท่าน คือ

คุณครูเฉลย ศุขะวณิช คุณครูลมุล ยมะคุปต์
ภาพที่ ๖๔ ที่มา : คุณานุสรณ์ ครบรอบ ๑๐๐ ปี คุณครู ลมุล ยมะคุปต์, ๒๕๔๘ : ๑๑๒
ดนตรี ที่ใช้บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ เราสู้ คือ วงดนตรีสากล

ภาพที่ ๖๗ วงดนตรีสากล ประเภท วงออร์เคสตร้า
ที่มา : http://www.yalacity.go.th/th/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=51

โอกาสที่ใช้แสดง
เพลงพระราชนิพนธ์ เราสู้ ใช้ประกอบการแสดงปลุกใจ เพื่อปลุกใจให้รักชาติ ดังนั้นงานที่เหมาะสมในการแสดงท่ารำประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ เราสู้ จึงได้แก่งานรื่นเริงทั่วไปทั้งใน และนอกสถานศึกษา เช่นงานนิทรรศการทางวิชาการ งานพิธีเปิดหรือปิดกีฬาต่างๆ งานประจำปีของโรงเรียน หรือหน่วยงานต่างๆ งานเข้าค่ายอบรมต่างๆ เป็นต้น
คำร้อง : เพลงพระราชนิพนธ์ เราสู้
คำร้อง – ทำนอง : บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

(ท่อน ๑) บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ ___ปกบ้านป้องเมืองคุ้มเหย้า
___เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบา หน้าที่เรารักษาสืบไป
(ท่อน ๒) ___ลูกหลานเหลนโหลนภายหน้า ___จะได้มีพสุธาอาศัย
___อนาคตจะต้องมีประเทศไทย ___มิยอมให้ผู้ใดมาทำลาย
(ท่อน ๓) ___ถึงขู่ฆ่าล้างโคตรก็ไม่หวั่น ___จะสู้กันไม่หลบหนีหาย
___สู้ตรงนี้ สู้ที่นี่ สู้จนตาย ___ถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดู
(ท่อน ๔) บ้านเมืองเราเราต้องรักษา อยากทำลายเชิญมาเราสู้
___เกียรติศักดิ์ของเราเราเชิดชู เราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว___

คำชี้แจง : การปรบมือลงจังหวะ ให้ปรบมือพอดีกับคำร้องที่ขีดเส้นใต้และในกรณีขีดเส้นใต้โดยไม่มีคำร้อง ก็ให้ปรบมือเช่นเดียวกัน
การกำหนดเช่นนี้ เพื่อประโยชน์ในการฝึกหัดขับร้องแสดงท่ารำได้อย่างลงจังหวะ
การแสดงท่ารำประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ เราสู้
ท่ารำที่ ๑ ท่าออก
ชาย และ หญิง – เดินย่ำเท้า ซ้าย – ขวา – ซ้าย – ขวา พร้อมแกว่งแขนให้ลงจังหวะ เมื่อหมดจังหวะ
ให้ยืนตรงเท้าชิด ใบหน้ายิ้มแย้ม แสดงอารมณ์คึกคักเข้มแข็ง
ท่ารำที่ ๒ บรรพบุรุษ
ชาย และ หญิง – ถอยเท้าซ้ายลงหลังนั่งคุกเข่า ตั้งเข่าขวา ยกมือไหว้ระหว่างอก ก้มศีรษะลง

ท่ารำที่ ๓ ของไทย
ชาย และ หญิง – เงยหน้าขึ้น ศีรษะตั้งตรง นั่งคุกเข่าเหมือนเดิม
ท่ารำที่ ๔ แต่โบราณ
ชาย และ หญิง – ยกมือขวาขึ้นตั้งด้านหน้าระดับศีรษะ ไว้มือขวาลงจังหวะ ๑ ครั้ง วางมือซ้ายลงบนเข่าขวา เอียงศีรษะข้างซ้ายเล็กน้อย ส่งสายตามองที่ปลายมือ นั่งคุกเข่าเหมือนเดิม
ท่ารำที่ ๕ ปกบ้าน
ชาย และ หญิง – ลุกขึ้นพร้อมกัน เท้าซ้ายจรดพื้น แต่เฉียงไปทางด้านซ้ายเล็กน้อย มือทำนาฏยศัพท์ จีบปรกข้าง เอียงศีรษะทางขวา
ท่ารำที่ ๖ ป้องเมือง
ชาย และ หญิง – เท้ายืนเหมือนท่าที่ ๕ ม้วนมือทั้งสองออกเป็นตั้งวงบน
ท่ารำที่ ๗ คุ้มเหย้า
ชาย – ก้าวเท้าขวาเดินมาอยู่ด้านข้างซ้ายมือของตัวนาง เท้าซ้ายอยู่ด้านหน้า น้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าขวา ไว้ มือทั้ง ๒ เหนือศีรษะตัวนาง เอียงศีรษะและลำตัวทางซ้ายพองาม ส่งสายตามองประสานกับผู้หญิง
หญิง – ทรุดตัวลงนั่งเหมือนท่าที่ ๓ มือทั้งสองทำจีบหงายไขว้แขนประสานกันที่อก เอียงศีรษะ ด้านขวา ส่งสายตามองประสานกับ
ท่ารำที่ ๘ เสียเลือด
ชาย – เท้าปฏิบัติเหมือนท่าที่ ๗ ยื่นแขนซ้ายออกไปด้านหน้า ตั้งข้อมือขึ้น ใช้มือขวาลูบแขนซ้าย
จากหัวไหล่ถึงข้อมือ
หญิง – นั่งเหมือนท่าที่ ๗ มือ ศีรษะ และลำตัว ปฏิบัติเหมือนผู้ชาย
ท่ารำที่ ๙ เสียเนื้อ
ชาย – เท้าปฏิบัติเหมือนท่าที่ ๗ ยื่นแขนขวาออกไปด้านหน้าตั้งข้อมือขึ้น ใช้มือซ้ายลูบแขนขวา
จากหัวไหล่ถึงข้อมือ เอียงศีรษะและลำตัวทางขวาให้งดงาม
หญิง – นั่งเหมือนท่าที่ ๗ วางมือขวาที่เข่าขวา มือซ้าย ศีรษะ และลำตัว ปฏิบัติเหมือนผู้ชาย
ท่ารำที่ ๑๐ มิใช่เบา
ชาย – เท้าปฏิบัติเหมือนท่าที่ ๗ มือขวาทำภาษานาฏศิลป์ “ปฏิเสธ” มือซ้ายไขว้หลัง เอียงศีรษะและลำตัวทางขวาให้สง่างาม
หญิง – นั่งเหมือนท่าที่ ๗ วางมือซ้ายที่เข่าขวา มือขวา ศีรษะ และลำตัว ปฏิบัติเหมือนผู้ชาย
ท่ารำที่ ๑๑ หน้าที่เรา
ชาย – เท้าซ้ายก้าวหน้า ให้น้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้าย กำมือซ้ายแต่ให้นิ้วหัวแม่มือตั้งขึ้นและชี้ที่อก มือขวาไขว้หลัง ทรงตัวให้ตรงและสง่างาม
หญิง – นั่งเหมือนท่าที่ ๗ มือซ้าย ศีรษะ และลำตัว ปฏิบัติเหมือนผู้ชาย มือขวาวางที่หัวเข่าขวา
ท่ารำที่ ๑๒ รักษา
ชาย – เท้าขวาก้าวหน้า มือทั้ง ๒ คว่ำลง เดินมือให้ปลายนิ้วมือขวาซ้อนบนปลายนิ้วมือซ้าย
หญิง – นั่งเหมือนท่าที่ ๗ ปฏิบัติท่ารำเหมือนผู้ชาย
ท่ารำที่ ๑๓ สืบไป
ชาย – ก้าวเท้าซ้ายเฉียงออกด้านข้างพองาม ให้น้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้าย เท้าขวาเปิดส้น ตึงเข่าทั้ง ๒ ข้าง แบมือซ้ายยกขึ้นไปด้านหน้าระดับไหล่ ลำแขนตึงเฉียง
ออกด้านซ้ายพองาม มือขวาไขว้หลัง
หญิง – ลุกขึ้นยืน ให้น้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าขวา เท้าซ้ายเปิดส้น แบมือขวายกขึ้นไปด้านหน้าระดับไหล่ลำแขนขวาตึงเฉียงออกด้านขวาพองาม ลำแขนและมือซ้ายวางแนบข้างลำตัว
ท่ารำที่ ๑๔ ลูกหลานเหลนโหลน
ชาย – ก้าวเท้าขวา ซ้าย สลับกันไปตามคำร้องให้ลง ๔ จังหวะ ดังนี้ เท้าขวาตรงกับคำว่า “ลูก” เท้าซ้ายตรงกับคำว่า “หลาน” เท้าขวาตรงกับคำว่า “เหลน” เท้าซ้ายตรงกับคำว่า “โหลน” เพื่อเดินสวนแถวขึ้นหน้าผู้หญิง ชี้นิ้วมือขวา ระดับเอว เดาะมือลงจังหวะให้ตรงกับคำว่า “ลูก หลาน เหลน โหลน” ๔ จังหวะ เอียงศีรษะทางซ้าย
หญิง – ปฏิบัติเหมือนผู้ชาย ต่างกันที่ ตัวนางก้าวข้างเท้าซ้ายก่อน ตามด้วยเท้าขวา เท้าซ้าย จบที่เท้าขวา
เพื่อเดินสวนแถวลงหลังผู้ชาย ชี้นิ้วมือขวาด้านหน้า ระดับเอว เดาะมือลงจังหวะให้ตรงกับคำว่า“ลูก หลาน เหลน โหลน” ๔ จังหวะ เอียงศีรษะทางขวา

ท่ารำที่ ๒๑ มิยอมให้
ชาย – ถอยเท้าขวาวางหลังเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะพื้นด้านหน้า ลำตัวหันเฉียงไปทางขวาเล็กน้อย มือขวา ทำภาษานาฏศิลป์ “ปฏิเสธ” มือซ้ายไขว้หลัง เอียงศีรษะและลำตัวทางขวาให้สง่างาม
หญิง – ปฏิบัติท่ารำเหมือนผู้ชาย ต่างกันที่มือซ้ายวางไว้ข้างลำตัว

ท่ารำที่ ๒๒ ผู้ใด
ชาย – ก้าว เท้าซ้ายตรงกับคำว่า “ผู้” ก้าวเท้าขวาตรงกับคำว่า “ใด” เพื่อสวนแถวลงหลังตัวนาง มือซ้าย ชี้นิ้วแบบหงายมือที่ด้านหน้า แล้วกวาดมือจากขวาไปซ้าย มือขวาไขว้หลัง เอียงศีรษะทางขวา
หญิง – ก้าวเท้าขวาตรงกับคำว่า “ผู้” ก้าวเท้าซ้ายตรงกับคำว่า “ใด” เพื่อสวนแถวขึ้นหน้าตัวพระ มือ ขวาชี้นิ้วแบบหงายมือที่ด้านหน้าแล้วกวาดมือจากซ้ายไปขวา มือซ้ายไว้ข้างลำตัว เอียงศีรษะทางซ้าย

ท่ารำที่ ๒๓ มา
ชาย – เท้าขวายกหน้าตรงกับคำว่า “มา” ยกแขนระดับหน้าท้อง ถูฝ่ามือทั้ง๒
หญิง – เท้าซ้ายยกหน้าตรงกับคำว่า “มา” ยกแขนระดับหน้าท้องถูฝ่ามือทั้ง๒

ท่ารำที่ ๒๔ ทำลาย
ชาย – กระชากมือออกไปข้างหน้า เอียงศีรษะและลำตัวข้างซ้าย สีหน้าจริงจัง ไม่ยิ้ม
หญิง – กระชากมือออกไปข้างหน้า เอียงศีรษะและลำตัวข้างขวา สีหน้าจริงจัง ไม่ยิ้ม

ท่ารำที่ ๒๕ ถึงขู่ฆ่า
ชาย – ถอยเท้าขวาวางหลังยืนเต็มเท้า เท้าซ้ายแตะพื้นข้างหน้า หงายนิ้วชี้มือขวาที่ระดับคอ ปาดนิ้วชี้ จากซ้ายไปขวา มือซ้ายไขว้หลัง เอียงศีรษะทางด้านซ้าย ไม่ยิ้ม
หญิง – ยืนให้น้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าขวา ปฏิบัติท่ารำเหมือนผู้ชาย ต่างกันที่วางมือซ้ายไว้ข้างลำตัว

ท่ารำที่ ๒๖ ล้างโคตร
ชาย และ หญิง – ศีรษะ มือซ้าย และเท้าปฏิบัติเหมือนคำร้องว่า “ถึงขู่ฆ่า” ใช้นิ้วชี้มือขวาหงายเข้าลำตัว ค่อย ๆ ม้วนมือออกทางขวา วนกลับมาทางซ้ายในลักษณะครึ่งวงกลมระดับอก ให้ฝ่ามือหันออกนอกตัว

ท่ารำที่ ๒๗ ก็ไม่หวั่น
ชาย – เท้าปฏิบัติเหมือนคำร้องว่า “ถึงขู่ฆ่า” หันลำตัวไปทางขวา ลำแขนซ้ายเหยียดตึง มือซ้ายทำภาษา นาฏศิลป์ “ปฏิเสธ” มือขวาไขว้หลัง เอียงศีรษะทางซ้าย
หญิง – ปฏิบัติเหมือนผู้ชาย ต่างกันที่มือขวาวางไว้ข้างลำตัว

ท่ารำที่ ๒๘ จะสู้กัน
ชาย และ หญิง – หันลำตัวกลับมาหน้าตรง ทิ้งน้ำหนักตัวไปที่เท้าซ้าย เท้าขวาเปิดส้น ยุบตัวลงจังหวะ ตรงกับคำร้องว่า “จะ” ยืดตัวขึ้นให้ลงจังหวะตรงกับคำร้องว่า “กัน” ขณะที่ยุบตัวลง มือทั้ง ๒ จับ ผ้านุ่งถกขึ้นมาเล็กน้อย ศีรษะตรง สีหน้าขึงขังจริงจัง ไม่ยิ้ม

ท่ารำที่ ๒๙ ไม่หลบ
ชาย และ หญิง – หันลำตัวไปทางขวา ทรุดตัวลงนั่ง ให้เข่าขวาต่ำ เข่าซ้ายสูง มือขวาตั้งวงสูงระดับ หน้า มือซ้ายตั้งวงสูงกว่ามือขวาเล็กน้อย อยู่ในลักษณะที่ใกล้กัน เอียงศีรษะทางด้านขวา

ท่ารำที่ ๓๐ หนีหาย
ชาย และ หญิง – หมุนตัวไปทางขวามือ เพื่อไปอยู่ทางซ้ายมือ จากนั้น เปลี่ยนเป็นเข่าขวาสูง เข่าซ้าย ต่ำกำมือขวาวางบนเข่าขวา กำมือซ้ายวางบนเข่าซ้าย เอียงศีรษะทางด้านซ้าย

ท่ารำที่ ๓๑ สู้ตรงนี้
ชาย – ยืนขึ้นให้น้ำหนักตัวอยู่ที่เท้าซ้าย เท้าขวาแตะพื้นด้านหน้า ชี้นิ้วมือขวาออกนอกลำตัว เอียง ศีรษะทางด้านซ้าย
หญิง – ปฏิบัติท่ารำเหมือนผู้ชาย แต่ต่างกันที่วางมือซ้ายไว้ข้างลำตัว

ท่ารำที่ ๓๒ สู้ที่นี่
ชาย และ หญิง – เหยียบเท้าขวาเต็มเท้าให้ลงจังหวะตรงกับคำร้องว่า “สู้” พร้อมกับรีบยกเท้าซ้ายขึ้น ด้านหลัง แล้ววางลงที่เดิมให้ตรงกับคำร้องว่า “ที่” แล้วกระโดดยกเท้าขวาขึ้นด้านหน้าพร้อมกับวางลง อย่างเร็วให้ตรงกับคำร้องว่า “นี่” ม้วนข้อมือขวาเข้าให้ชี้นิ้วมือขวาลงพื้นในลักษณะคว่ำมือ

ท่ารำที่ ๓๓ สู้จนตาย
ชาย และ หญิง – ยกเท้าขวาไปวางหลังให้เต็มเท้า เท้าซ้ายแตะพื้นด้านหน้า ลำตัวและใบหน้าหันเฉียง มาทางขวา มือทั้ง ๒ แบคว่ำลงที่ระดับตั้งวงล่าง จากนั้นม้วนข้อมือขึ้นเป็นหงายฝ่ามือ แล้วเดินมือแยก ออกจากกันให้มือทั้ง ๒ แบหงายอยู่ข้างลำตัวในลักษณะหงายลำแขนเหยียดตึง เอียงศีรษะทางขวา

ท่ารำที่ ๓๔ ถึงเป็นคน
ชาย – ทิ้งน้ำหนักตัวมาที่เท้าซ้าย เท้าขวาเปิดส้น มือซ้ายกำมือตั้งนิ้วหัวแม่มือชี้ไว้ที่กลางอก มือขวา ไขว้หลังทรงตัวให้ตรงและสง่างาม
หญิง – ปฏิบัติท่ารำเหมือนผู้ชาย ต่างกันที่มือขวาวางไว้ข้างลำตัว

ท่ารำที่ ๓๕ สุดท้าย
ชาย – ทิ้งน้ำหนักตัวไปที่เท้าขวา เท้าซ้ายแตะพื้นด้านหน้า ตั้งนิ้วชี้มือขวาขึ้นสูงระดับศีรษะ ในลักษณะ หันฝ่ามือเข้าหาใบหน้า มือซ้ายไขว้หลัง เอียงศีรษะข้างขวา
หญิง – ปฏิบัติท่ารำเหมือนผู้ชาย ต่างกันที่มือซ้ายวางไว้ข้างลำตัว

ท่ารำที่ ๓๖ ก็
ชาย และ หญิง – ทิ้งน้ำหนักตัวมาที่เท้าซ้าย เท้าขวาเปิดส้น ใช้หลังมือขวาตบลงที่ฝ่ามือซ้าย ๑ ครั้ง สูงระดับปลายคาง

ท่ารำที่ ๓๗ ลอง ดู
ชาย – ใช้มือขวาปาดมือกรีดนิ้วจีบเข้าหาลำตัวด้านหน้า มือซ้ายไขว้หลัง
หญิง – ปฏิบัติเหมือนผู้ชาย ต่างกันที่มือซ้ายวางไว้ข้างลำตัว

ท่ารำที่ ๓๘ บ้านเมืองเรา
ชาย – มือซ้ายและเท้าทั้ง ๒ ปฏิบัติเหมือนคำร้องว่า “ลองดู” มือขวาไว้มือที่ด้านหน้าระดับศีรษะเอียงศีรษะทางซ้าย ส่งสายตามองที่ปลายมือขวา
หญิง – ปฏิบัติเหมือนผู้ชาย ต่างกันที่มือซ้ายวางไว้ข้างลำตัว

ท่ารำที่ ๓๙ เราต้องรักษา
ชาย และ หญิง -ทิ้งน้ำหนักตัวไปที่เท้าขวา เท้าซ้ายแตะพื้นด้านหน้า มือทั้ง ๒ แบคว่ำ ปลายนิ้วมือขวาซ้อนอยู่บนมือซ้ายที่ระดับตั้งวงล่างเอียงศีรษะทางซ้าย

ท่ารำที่ ๔๐ อยาก
ชาย และ หญิง – เท้าปฏิบัติเหมือนคำร้องว่า “เราต้องรักษา” มือทั้ง ๒ ประกบกันระหว่างอก และถูฝ่ามือเล็กน้อย เอียงศีรษะทางขวา

ท่ารำที่ ๔๑ ทำลาย
ชาย และ หญิง – ยกเท้าซ้ายแล้ววางกระแทกลงกับพื้นแรงๆ พร้อมกระชากมือทั้ง ๒ ออกจากกันอย่างรวดเร็ว เอียงศีรษะข้างขวา

ท่ารำที่ ๔๒ เชิญมา
ชาย และ หญิง – หมุนลำตัวมาทางซ้าย เท้าขวาแตะพื้นด้านหน้า ให้น้ำหนักของลำตัวอยู่ที่เท้าซ้าย หงายฝ่ามือทั้ง ๒ ในลักษณะมือขวาสูงกว่ามือซ้ายเล็กน้อยระดับอก พร้อมกับกระดกปลายนิ้วมือทั้ง ๒ ข้างเอียงศีรษะทางซ้าย

ท่ารำที่ ๔๓ เราสู้
ชาย และ หญิง – หมุนตัวมาทางขวา ก้าวเท้าซ้ายมาด้านหน้า พร้อมยุบตัวลงจังหวะตรงคำร้องว่า “เรา” แล้วยืดตัวขึ้นให้ลงจังหวะตรงคำร้องว่า “สู้” มือทั้ง ๒ จับผ้าที่นุ่งถกขึ้นมาเล็กน้อย ทรงตัวให้ตรงอย่างสง่างาม

ท่ารำที่ ๔๔ เกียรติศักดิ์
ชาย -ทิ้งน้ำหนักตัวไปที่เท้าขวา แตะเท้าซ้ายที่ด้านหน้า กำมือขวาให้หัวนิ้วแม่มือตั้งขึ้น ยกขึ้นเหนือศีรษะ งอศอกเล็กน้อย มือซ้ายไขว้หลัง เอียงศีรษะทางขวา
หญิง – ปฏิบัติเหมือนผู้ชาย ต่างกันที่มือซ้ายวางไว้ข้างลำตัว

ท่ารำที่ ๔๕ ของเรา
ชาย – ทิ้งน้ำหนักตัวมาที่เท้าซ้าย เท้าขวาเปิดส้น กำมือซ้ายให้นิ้วหัวแม่มือตั้งขึ้นชี้ที่อก มือขวาไขว้ หลังทรงตัวให้ตรงอย่างสง่างาม
หญิง – ปฏิบัติเหมือนผู้ชาย ต่างกันที่มือขวาวางไว้ข้างลำตัว

ท่ารำที่ ๔๖ เราเชิดชู
ชาย และ หญิง – ก้าวเท้าขวามาด้านหน้า เท้าซ้ายเปิดส้น ช้อนมือทั้ง ๒ จากข้างลำตัวระดับเอวให้ขึ้นมาสูงระดับอก เอียงศีรษะข้างซ้าย

ท่ารำที่ ๔๗ เราสู้
ชาย – หมุนตัวไปทางขวาเล็กน้อย ก้าวเท้าซ้ายวางกระแทกพื้นแรงๆ พร้อมกับทิ้งน้ำหนักตัวลง เท้าขวาไม่เปิดส้น กำมือขวาหงายท้องแขนขึ้น ลำแขนเหยียดตึงระดับไหล่ มือซ้ายไขว้หลัง เอียง ศีรษะข้างขวา
หญิง – ปฏิบัติเหมือนผู้ชาย ต่างกันที่มือซ้ายวางไว้ข้างลำตัว

ท่ารำที่ ๔๘ ไม่ถอย
ชาย และ หญิง-ยกและย่ำเท้าขวาให้ลงจังหวะตรงกับคำร้องว่า “ไม่ถอย”กำมือทั้ง ๒แล้วแกว่งแขนซ้ายมาด้านหน้า แขนขวาไปด้านข้างให้สัมพันธ์กับจังหวะย่ำเท้า

ท่ารำที่ ๔๙ จน
ชาย และ หญิง – ยกและย่ำเท้าซ้ายให้ลงจังหวะตรงกับคำร้องว่า “จน” กำมือทั้ง ๒ แล้วแกว่งแขนขวา มาด้านหน้า แขนซ้ายไปด้านข้าง ให้สัมพันธ์กับจังหวะย่ำเท้า

ท่ารำที่ ๕๐ ก้าว
ชาย และ หญิง – ก้าวเท้าขวามาด้านหน้าพร้อมกับยุบตัวให้ลงจังหวะตรงกับคำร้องว่า “ก้าว” เท้าซ้ายเปิดส้นแกว่งแขนซ้ายมาด้านหน้า แขนขวาไปด้านข้าง

ท่ารำที่ ๕๑ เดียว
ชาย และ หญิง – มือและเท้าอยู่ในตำแหน่งเดิมเหมือนท่าที่ ๕๐ ยืดลำตัวขึ้นแล้วทรงตัวให้ตรงสง่างาม

ท่ารำที่ ๕๒ ท่าเข้า
ชาย และ หญิง – เดินย่ำเท้า “ซ้าย – ขวา – ซ้าย – ขวา” ลงจังหวะเพลง พร้อมทั้งแกว่งแขนให้สัมพันธ์ กับการย่ำเท้า และทำซ้ายหันเพื่อเดินเข้าหลังเวทีไปทางด้านซ้ายของผู้แสดงทีละ ๑ คู่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s