เพลงชมพูภูคา

เพลงดอกชมพูภูคา

โอ้ดอกชมพูภูคา งามสง่าทั่วเมืองน่าน
เป็นหนึ่งในจักรวาล ที่ชาวน่านภาคภูมิใจ
เจ้างามเป็นหนึ่ง งามสุดซึ้งเกินดอกไม้ใด
เจ้างามเกินกว่าใครใคร ดอกไม้ในโลกนี้ไม่เทียบเปรียบปาน
สีชมพูดูอ่อนไหว พลิ้วดอกใบเมื่อลมพัดผ่าน
กลีบเจ้าสวยยามคลี่บาน อยู่คู่เมืองน่านตลอดไป
…..ดนตรี……
เปรียบดั่งสตรีล้านนา งามตรึงตาตรึงใจ
เจ้าแสนงามบาดทรวงใน หากได้ดอมดมดงสมอุรา
เดือนกุมภาหน้าหนาวเย็น ได้มาเห็นดอกชมพูภูคา
ดอกเจ้างามล้ำค่า ตราตรึงเป็นหนึ่งในจักรวาล
โอ้ชมพูภูคา โอ้ชมพูภูคา โอ้ชมพูภูคา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s