เพลงน่าน (ต่อ)

เพลงนครน่าน

นครน่านเมืองงาม นามประเทือง งามพร้อมรุ่งเรือง
มงคลนาม นครน่านเมืองดี มีคนงาม ใจงามสดใจ
ต่างมุ่งยึดองค์ศาสดา และศาสนา ธรรมประจำใจ
คุณงามความดี กระทำไว้ กันทั่วทุกคน (ซ้ำ)

รักสันติ และยุติธรรม เราทำนา และหัตถกรรมเลี้ยงชีพตน
ทั้งยาสูบ ส้มหวานชื่นกมล อยู่อย่างสุขสันต์กันทุกคน ใต้ร่มโพธิ์ธงไทย (ซ้ำ)

เพี้ยง…. ด้วยอำนาจพระธาตุแช่แห้งขอจงบันดาลให้น่านปลอดภัย
## ชาวไทย รวมใจสมัครสมาน ไม่ควรแต่สานสายน้ำน่านเหมือนรวมน้ำใจ
เลือดเดียวกันเรานั้นคือไทย ป้องกันศัตรูป้องกันไทย น่านไว้ตลอดกาล
ชาวเรารุ่งเรืองมีจิตไมตรี ผืนดินน่านนี้งามล้ำค่าหากินสำราญ
นั่นหลักเมืองของนครน่าน ต่างรวมจิตใจของทุกท่าน ให้สุขสันต์มันคง (ซ้ำ) ##

เพลง แอ่วน่าน
คำร้อง-ทำนอง-ขับร้อง/ ลักษณาพร ชัยพินิจ

** ข้าเจ้าเป็นสาวเมืองน่าน ถูกกล่าวขานว่าอยู่สุดเหนือ
ไผได้ยินก็บ่ อยากเจื่อว่าสาวเหนือ งามเหลือแต้หนอ
บ่ไจ่จะงามแต่สาวเมือง ข้าเจ้ามีธรรมชาติผ่อ
ข้าเจ้าบ่จุ๊ต่านน่อตวยมาผ่อข้าเจ้าจะปาไป
ไปแอ่วแข่งเรือลือเลื่อง แวะผ่อเมืองงาช้างดำยิ่งใหญ่
จิตรกรรมวัดภูมินทร์นั่นไง เสาดินสวยไหมอยู่ในนาน้อย

*** ไปเต๊อะไปแอ่วดอยภูคา มีหนึ่งเดียวในโลกา
หาใดเทียมได้ ดอกชมพูภูคานั่นไง
ไปชิมปลาปากนาย แล้วใส่ผ้าลายลื้อ
ผ้าลายน้ำไหล มะไฟจีนรสดี ลิ้นจี่ก็มี
เชิญสิเชิญชิมหน่อย ส้มสีทองหวานหอมไม่น้อย
รสดีอร่อย ไผได้จิมจะติ๊ดใจ๋

ซ้ำ (***, **)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s