เพลงเทิดพระเกียรติ(ต่อ)

เพลงฉลองครองราชย์ 60 ปี
สรวมชีพ น้อมประณต บงกชบาท มหาราช นวมินทร์ปิ่นเกศี
เสวยสิริ ราชสมบัติ หกสิบปี ทั่วธานี แซ่ซ้อง สาธุการ
ด้วยบุญญา พระการรุณ ทรงคุณเลิศ แสนประเสริฐ พระเมตตา มหาศาล
ทรงขจัด ปัดทุกข์ ผองภัยพาล ทรงบันดานความร่มเย็น เป็นนิรันดร์
พระทรงครองแผ่นดินโดยศีลธรรม พระทรงนำ ความก้าวหน้า พาสุขสันต์
พระเกียรติบวช สุนทรเลิศเจิดอนันต์ เป็นมิ่งขวัญ พสกนิกร ขจรไกร
ขอเดชะ พระบารมี ศรีสวัสดิ์ เฉลิมฉัตร ชัชวาล โอฬารสมัย
ปวงข้าบาท ราษฎร์แผ่นดิน ทุกถิ่นไทย ร้อยดวงใจถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s