เพลงเมืองน่าน

เพลงซอยอสาพระธาตุภูเพียงแช่แห้ง
จักยอวาทะไจยะดิถี….. เวียงน่านบุรีสะหรี๋เวียงแก้ว……..
มีความฮ่มเย็นเป็นบุญผ่องแผ้ว……. ติดตามโตยแนวรัตนะ
สุขก๋ายสุขใจ๋หมดใสเป่งวะ ทั่วของแห่งห้องแดนดิน
งดงามธรรมะ พระผู้ทรงศีล…….. คู่กับแผ่นดินเลื่องชื่อลือก้อง
***ดนตรีพื้นเมือง***
สายนที……. จะปาคนดีล่องลงน้ำน่าน…ไปไกล๋……….
น้องเฮย… อย่าได้ละเลยจากเมืองปัวน้อเจ้า ไปอยู่ฮ่มปกเขตเก๊า อยู่ที่ภูเพียงแช่แห้ง……(ฮ้าฮิ้ว)
สิบนิ้วนบกราบก้มยอสา ยอมือหัตถาขึ้นมากราบไหว้
จะล่องน่านสำราญหัวใจ๋ ไปอยู่เมืองใหม่ที่ดอยภูเพียง ………
บทบาทนี้ก็จะเอื้อนน้ำเสียง ว่าเป็นสำเนียงล่องน่านน้อเจ้า บอกว่าหมู่เฮายินดีมากแล้ว……(ฮ้าฮิ้ว)
พญาการเมืององค์ศรีโสบรรณ ท่านพญานั้นหันดีแต๊แล้ว
ย้ายจากเมืองปัวละมาอยู่เวียงแก้ว ค้ำชูพระธาตุแก้วพุทธศาสะนา
อันเชิญคำชอล่องมาโตยหนา อำมาตย์เสนาล่องมาบ่อน้อย เหมือนเทพจะลอยจากฟ้ามาดิน……(ฮ้าฮิ้ว)
มีตึงจ้างชอช่างกลองช่างปี่ มงคลสะหรี่ยินดีปี้น้อง
มีลูกจูงลูกวงศ์วานกานก้อง เจ้าปี้เจ้าน้องคนหญิงคนจาย……(ฮ้าฮิ้ว)
จาวบ้านจาวเมืองรุ้งเรืองขยาย หนตางมันไกล๋บ่อวายหน่ายห้อย ขาวดำต่ำต้อยเหงื่อยย้อยลงดิน….(ฮ้าฮิ้ว)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s