เพลงใ้ร่มพระบารมี

เพลงใต้ร่มพระบารมี
จะเกิดภาคไหน เหนือใต้อีสานกลางนั้น รูปร่างหน้าตาผิวพรรณ
ภาษาพูดนั้นถึงต่างกันไป ทุกคนนั่นหรือ ได้ชื่อว่าคือคนไทย
ในหลวงท่าน เฝ้าทรงห่วงใย ผองไทยทั่วธรณี
…ต่างศาสนา หรือการศึกษามากน้อย ถึงอยู่ในกรุงเลิศลอย หรืออยู่ป่าดอยแดนดงพงพี
ไม่มีเหลื่อมล้ำ ต่ำสูงให้หมองชีวี พระองค์ท่านแผ่บารมี ทุกท้องที่ผืนแผ่นดินไทย
…………..(ดนตรี)…………..
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.สองสี่แปดเก้า ผองชนไทยเรา ต่างก็ตระหนัก ประจักษ์แก่ใจ
พระองค์ทรงครอง แผ่นดินโดยธรรม สมคำตรัสไว้ จึงยากหาถ้อยคำใด
เปรียบน้ำพระทัย พ่อภูมิพล.. ทั่วถิ่นสยาม ใต้ฟ้าสีครามผ่องใสพสกนิกรทั่วไทย เหนือออกตกใต้ทั่วทุกชั้นชน น้อมใจถวาย พระพรชัยมงคล องค์สมเด็จพระภูมิพล ……
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ…….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s