แบบประเมิน ชุดที่ ๒

แบบประเมิน เรื่อง การแสดงท่ารำประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ เราสู้

ชื่อ_____________________________________________ เลขที่________ชั้น___________
———————————————————————————————————-
คำชี้แจง : จงเขียน √ หน้าข้อที่ถูกต้อง และเขียน X หน้าข้อที่ผิด (ข้อละ ๑ คะแนน)

๑. ผู้ฝึกนาฏยศัพท์เป็นประจำ จะช่วยให้ทำท่ารำเพลงเราสู้ได้งดงามมากยิ่งขึ้น
๒. ขณะทำท่าตามคำร้องว่า ‘เสียเลือดเสียเนื้อ’ผู้แสดงต้อง ยิ้ม ให้หวานที่สุด
๓. เราใช้ภาษานาฏศิลป์ ‘ตัวฉัน’ ประกอบคำร้องว่า ‘หน้าที่เรา’
๔.เราใช้นาฏยศัพท์ ‘ตั้งวงบน’ ประกอบคำร้องว่า ‘ป้องเมือง’
๕. เพลงเราสู้เตือนให้รู้ว่า การรักษาประเทศชาติเป็นหน้าที่ของลูกหลานไทยทุกคน
๖. การฝึกหัดท่ารำประกอบเพลงเราสู้ทำให้ร่างกายอ่อนแอ
๗. ท่าออก ของเพลงเราสู้คือ การซอยเท้าวิ่งเร็วตามกันออกมา
๘. ท่ารำประกอบคำร้องว่า ‘คุ้มเหย้า’ จะสวยงามยิ่งขึ้น เมื่อพระ – นาง ส่งสายตาประสานกัน
๙. เราใช้ภาษานาฏศิลป์ ‘ปฏิเสธ’ ประกอบคำร้องว่า ‘มิใช่เบา’
๑๐.ชาย – หญิง ต้องนั่งคุกเข่ารำ ตรงคำร้องว่า ‘สืบไป’

ลงชื่อ………………………………….ผู้ตรวจ
วันที่………………………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s