แบบประเมิน ท่ารำ

แบบประเมินปฏิบัติการแสดงท่ารำประกอบเพลงพระราชนิพนธ์เราสู้

คำชี้แจง : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทดสอบปฏิบัติการแสดงท่ารำประกอบเพลงพระราชนิพนธ์เราสู้

เกณฑ์การประเมินภาคปฏิบัติ
๑) รำได้ลงจังหวะ ได้ ๒ คะแนน
๒) ท่ารำตรงกับคำร้อง ได้ ๒ คะแนน
๓) การแสดงอารมณ์ทางสีหน้า แววตา ได้ ๑ คะแนน
๔) ลีลาท่ารำงดงามแบบนาฏศิลป์ไทย ได้ ๒ คะแนน
๕) เครื่องแต่งกายเหมาะสม ได้ ๑ คะแนน
๖) ความกล้าแสดงออก ได้ ๑ คะแนน
๗) ความพร้อมเพรียง ได้ ๑ คะแนน

คะแนนเต็ม ได้ ๑๐ คะแนน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s