แบบประเมิน

การทดสอบปฏิบัติขับร้องหมู่เพลงพระราชนิพนธ์เราสู้

คำชี้แจง : ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทดสอบปฏิบัติขับร้องหมู่เพลงพระราชนิพนธ์เราสู้

เกณฑ์การให้คะแนน
ร้องได้ถูกจังหวะทำนอง ได้ ๒ คะแนน
คำร้องถูกต้อง ได้ ๒ คะแนน
น้ำเสียงเข้มแข็งจริงจัง ได้ ๒ คะแนน
เปล่งเสียงถูกอักขระวิธี ได้ ๒ คะแนน
ความพร้อมเพรียง ได้ ๒ คะแนน
รวมคะแนน ได้ ๑๐ คะแนน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s