ใบงาน วันแม่

เพลงแด่แม่

แม่มีพระคุณ อุ่นในหัวใจ โลกนี้ไม่มีแล้วใคร เหมือนดังแม่
ความรักใครไหนที่ว่าแน่ยังไม่เที่ยงแท้ รักของแม่เสมือนทอง
แม่มีน้ำใจใหญ่เกินนที เปี่ยมขลัง ด้วยความหวังดี
ล้นเต็มห้อง อันทุกข์ภัย ไหนจะมาต้อง
ทรวงแม่กั้นผอง ทุกข์ภัยมิให้บีฑา
แผ่นดิน ยังมีถึงที่สิ้นสุด มหาสมุทรยังมีฝั่งกักขังคงคา
อันพระคุณแม่ ประดุจดังห้วงเวหา ไม่มีขอบฟ้า เขตสวรรค์ กั้นรักจากแม่
แม่คือพระพรหม อุดมพระคุณ เสมือนร่มโพธิ์ค้ำจุนหนุนนำเผื่อแผ่
คุณของใคร ไหนเกินคุณแม่ บริสุทธิ์เที่ยงแท้ รักแม่ต้องกตัญญู
แม่คือพระพรหม อุดมพระคุณ เสมือนร่มโพธิ์ค้ำจุน หนุนนำเผื่อแผ่
คุณของใคร ไหนเกินคุณแม่ บริสุทธิ์เที่ยงแท้ รักแม่ต้องกตัญญู

ความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่______________________________________________________
________________________________________________________________________
จะทดแทนพระคุณแม่อย่างไร ________________________________________________
_________________________________________________________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s